Analele Universităţii Dunărea de Jos                                            Seria Filosofie

Back

 

CUPRINS 

 

1. ETICĂ          

                 

      VIVIANA IVLAMPIE

RĂUL SECOLULUI AL XX-LEA

The Evil of the XX-th Century

3

 

 RAFAELl GARCIA PAVÓN

LA FUNDAMENTACIÓN METAFISICA DE LA COMPASIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA MORAL EN  ARTURO SCHOPENHAUER

The metaphysical grounding of compassion as the foundation of morality

in Arthur Schopenhauer’s thought

13

 

2. ISTORIA FILOSOFIEI                 

                                   

            CĂTĂLINA ELENA DOBRE

KIERKEGAARD BETWEEN ESTETIC AND RELIGIOUS

The Movement of Reflection

35

 

VICTOR VOICU

CONSTANTIN NOICA DESPRE ISTORIE SI IMPLICAREA IN ISTORIE

Constantin Noica’s View About History and Implication in History)

43

 

ŞTEFAN MUNTEANU

LUCIAN BLAGA ŞI PERSPECTIVA METAFIZICĂ ASUPRA ISTORIEI

Lucian Blaga and the Metaphysical Perspective On History

48

 

MARIA VITA ROMEO

TRADITIONE E MODERNITA IN BLAISE PASCAL

Tradition and Modernity in Blaise Pascal’s Philosophy

56

 

IONUŢ ŞTEFAN

STATUTUL UNITĂŢII ORIGINAR-SINTETICE A APERCEPŢIEI ÎN "CRITICA RAŢIUNII PURE"

(The Statute of Originar-Synthetic Unity of Apperception in Critique of Pure Reason)

66

 

VIOREL ROTILĂ

PercepŢie Şi  apercepŢie În fiLoSoFia  lui  Maurice Merleau-Ponty

Perception and aperception in Maurice Merleau-Pontys philosophy

76

 

ION CORDONEANU

ASPECTE ISTORICE PRIVIND CONCILIUL DE LA NICEEA ŞI DOCTRINA ARIANISTĂ ÎN SECOLUL AL IV-LEA d. Hr.

Historical aspects about Niceea Council and arianist theory in 4-th century A. Ch.

109

 

3. TEORIE POLITICĂ                                   

     SERGIU TOFAN

 „TEOCRAŢIA PONTIFICALĂ”

(ITINERARIU IDEATIC DE LA AUGUSTIN LA SCOLASTICI)

„The Pontifical Theocracy” (the Idea’s Itinerary from Augustin to Scholastic Philosophers)

117

 

IZABELA GHIŢĂ

FREUDO-MARXISM UTOPIC - O CRITICĂ A TEORIEI CRITICE

Utopic freudo-marxism – one critic of the critical theory

126

 

4. TEORIA VALORII                                              

       IVAN IVLAMPIE

O PERSPECTIVĂ AXIOLOGICĂ ÎN ÎNŢELEGEREA ADEVĂRULUI

An axiological perspective in the understanding of truth

147

 

5. ESTETICĂ                                                                                   BULANCEA GABRIEL

Estetica şcolii vieneze

Viennese school aesthetics

153

 

MIHAI ANDRONE

ESTETICA SFINŢIRII ÎN CONCEPŢIA LUI JEAN CALVIN

Esthetical saintification in Jean Calvin’s vision

170

 

6. FILOSOFIA RELIGIEI         

IONEL TALPĂU

SACRU ŞI SACRIFICIU. TEORII CONTEMPORANE (partea I)

Sacred and Sacrifice. Contemporary Theories (part I)

176

 

7. TEORIA ŞTIINŢEI                                                                      CRISTACHE LILIANA

IREVERSIBILITATEA FIZICII  SI COSMOLOGIA

Irreversibility in physics and cosmology

182

 

8. PSIHOLOGIE                                            

   MINDU SANDRINA

PERSPECTIVE TEORETICO/METODOLOGICE

ASUPRA CONCEPTULUI DE SINE

Theoretical-methodological perspectives upon the Self –concept

199

 

CRISTINA-CORINA  ŞTIR

REPERE  PRIVIND  PROCESUL  DEFINIRII  IDENTITĂŢII

ÎN ADOLESCENŢĂ

Points of view concerning

the proces of defining the concept of teenages identity

205

 

9. SOCIOLOGIE                                                                          VALERICA ANGHELACHE

CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL – CAUZĂ SAU EFECT

AL DEZVOLTĂRII ORGANIZAŢIONALE ?

The organizational climate – cause or effect of the organizational developement?

221

 

RARIŢA MIHAIL

EUROREGIUNILE – ÎNCEPUTUL UNEI NOI EUROPE

231

 

RĂZVAN DINICĂ

ÎMBĂTRÂNIREA DE MOGRAFICĂ ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ

239

 

10. RECENZII. TRADUCERI                                     

                                                                                                      IVAN IVLAMPIE

CĂLĂTORIE SPRE MUNTELE MOIRA

242

 

Dimitrie Cuclin

MUZICĂ, ARTĂ, ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIE

Music, Art, Science and Philosophy

Traducere din franceză şi îngrijire:

BOGDAN RUSU

245

 

Alphonso Lingis

VIAŢA NETRĂITĂ NU MERITĂ SĂ FIE EXAMINATĂ

Unlived Life Does Not Desereve to Be Examined

Traducere de LEO STAN

250